“Darum reiche mir nun, bis oben an von des Rheines

Warmen Bergen mit Wein reiche den Becher gefüllt!

Daß ich den Göttern zuerst und Angedenken der Helden

Trinke, der Schiffer, und dann eures, ihr Trautesten!”

“Der Wanderer” Johann Hölderlin

“Отже, дай мені зараз, о Рейне,

З теплих гір твоїх, повний келих вина!

Щоби я за Богів та Героїв випив спочатку,

І потім Кохані, за Вас!”

“Мандрівник” Йоганн Гельдерлін

Фото: “Українська мить”

Ми працюємо заради них

Фото: “24 канал”

32% бізнесменів готові вийти на протестні акції проти влади

Федерація роботодавців України Nov. 18, 2017

Незважаючи на спрощення окремих аспектів ведення бізнесу, дотепер в Україні темпи проведення законодавчих та регуляторних реформ залишаються недостатньо послідовними. Таким є основний висновок комплексного дослідження : «Створення сприятливого середовища для сталого підприємництва в Україні», проведеного Українським центром соціальних реформ за підтримки Міжнародної організації праці та Федерації роботодавців України.

«Для нас Україна має особливу вагу, інакше б ми не робили найбільше в Європі і, можливо, у світі опитування про сприятливе середовище для сталих підприємств і для цього звернулися по дорогу до найпотужнішого об'єднання українського бізнесу», - зазначив під час презентації результатів дослідження регіональний директор Міжнародної організації праці в Європі та Центральній Азії Хайнц Коллер. Він також висловив сподівання, що результати дослідження будуть використані, крім бізнес-асоціацій, українським урядом та профспілками. Загалом під час опитування аналізувалося 17 чинників, що сприяють становленню сталого бізнес-середовища в економіці, соціальній сфері та довкіллі.

Наводимо головні результати дослідження, участь в якому взяло 2000 роботодавців - представників великого, середнього та малого бізнесу з усіх регіонів України (за винятком окупованих територій):

1. Тільки 6,5% бізнесу вважають, що на прийняття рішень органами влади можна впливати шляхом звернення до суду.

2. Лише 11% бізнесменів відзначили можливість збільшення інвестиційної активності своїх підприємств у найближчій перспективі.

3. 32% бізнесменів готові вийти на акції і протестні компанії. Для порівняння, у 2015 році ця цифра становила 5%.

4. 63,8% бізнесменів - визнали, що були змушені давати хабарі.

5. Майже 55% респондентів відзначили, що найбільш поширеними серед випадків тиску на підприємства є обтяжливі закони та існування надмірних контролюючих функцій державних структур. Насамперед, це проявляється через утримання високих податків, штрафних санкцій, доволі часті перевірки контролюючих органів, бюрократію, складність процедур для ведення бізнесу.

6. У ході опитування роботодавці відзначили неефективність структури державних витрат та відсутність прозорості при державних закупівлях причинами корупції. Майже 47,6% опитаних керівників підприємств оцінили системи проведення тендерів державних закупівель як нечесні, зазначили можливість непрозорості процедури.

7. Оцінюючи ефективність зусиль влади щодо заохочення та стимулювання підприємництва розширювати свою діяльність, майже 46,7% опитаних роботодавців дали негативну оцінку діям влади (тобто, взагалі не докладає зусиль).

8. Майже 60,8% роботодавців відзначили вплив кредитної відсоткової ставки на конкурентоспроможність підприємства та 81,1% - підтвердили залежність цього показника від курсової політики.

9. 78,4% роботодавців прогнозують на З-річну перспективу збільшення середніх відпускних цін, а 79,5% - середніх витрат на одиницю продукції. Водночас майже 55,6% роботодавців не передбачають ніяких змін у чисельності зайнятих, що практично співставно з часткою респондентів, які не вважають можливими будь-які зміни обсягів виробництва (45,8%), та зміни потреби у продукції (47,4%).

10. Серед найважливіших причин, що перешкоджають розвитку бізнесу, респонденти відзначили високі загальнодержавні податки (47,5% від загальної кількості опитаних), часту зміну правил і законів ведення бізнесу (30,3%), високі процентні ставки за банківськими кредитами (25,1%), корупцію (24,5%), відсутність програм підтримки бізнесу на державному рівні (22,1%).

11. Представники компаній найбільш позитивно оцінили такі зміни законодавства, як зменшення розміру єдиного соціального внеску (55,3%) і запровадження мораторію на перевірки компаній (53,1%). Водночас вплив підвищення розміру мінімальної заробітної плати на розвиток бізнесу позитивно оцінили лише 26,0%, тоді як негативну оцінку дали 40,8% опитаних.

12. Згідно з результатами опитування, основним джерелом загроз правам власності українських підприємців, виступають державні бюрократичні структури, рейдерство, державна корупція та організовані злочинні угруповання. Найвищий рівень загроз, визначений підприємцями, пов'язаний з рейдерством (43,6%) та бюрократією державних інституцій (39,9%). Учасники дослідження, визначаючи найбільш важливі завдання, що постають перед організаціями роботодавців щодо забезпечення стабільної макроекономічної політики, виокремили наступні. Передусім це сприяння в удосконаленні нормативно-правової бази (24,0%), забезпечення діалогу з владою (11,0%), налагодження контактів з інвесторами (10,3%), надання консультаційних послуг (9,4%).


Довідник