“Darum reiche mir nun, bis oben an von des Rheines

Warmen Bergen mit Wein reiche den Becher gefüllt!

Daß ich den Göttern zuerst und Angedenken der Helden

Trinke, der Schiffer, und dann eures, ihr Trautesten! auch”

“Der Wanderer” Johann Hölderlin

“Отже, дай мені зараз, о Рейне,

З теплих гір твоїх, повний келих вина!

Щоби я за Богів та Героїв випив спочатку,

І потім Кохані, за Вас!”

“Мандрівник” Йоганн Гельдерлін

Фото: “Українська мить”

Ми працюємо заради них
Довідник

Фото: Міністерство Економіки і Комунікацій Естонії

Естонська підприємницька діяльність Стратегія зростання 2014-2020

Міністерство Економіки і Комунікацій Естонії Dec. 30, 2017


Пріоритети зростання

Аналіз, проведений Естонським фондом розвитку, показав, що найбільший потенціал зростання мають такі області:

  1. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) горизонтально через всі сектори
  2. Медичні технології та послуги
  3. Більш ефективне використання ресурсів

Специфічні ніші спеціалізації у кожній галузі будуть визначені під час розробки програм діяльності. Слід зазначити, що спеціалізація не зосереджується на секторах, а на діяльності в рамках секторів - роз'яснюють в Страрегіїї зростання підприємництва Естонії.


Напрямки інноваційної діяльності

Під час збільшення економічного зростання держава формує завдання, а рішення розробляються спільно з підприємствами та академічним сектором. Держава реалізує свої інтереси за допомогою трьох основних інструментів:

1. Розвиток мереж співпраці (у тому числі мереж міжнародного співробітництва).

Для вирішення важливих для держави проблем, збільшення синергії з міжнародними ініціативами ("Горизонт 2020") та створення передумов їх прийняття та впровадження на національному рівні, структури співробітництва, що фінансуються державою (наприклад, центри кластерів і центрів компетенції), покладаються на завдання, зокрема, сприяти наступному:

  • підвищення технологічної обізнаності та збільшення можливостей реалізації НДДКР підприємств;
  • включати інтенсивні та інноваційні зарубіжні інвестиції в наукові дослідження;
  • посилити співпрацю між підприємствами і міжнародними кластерами досліджень та розробок та технологічними платформами.

Структури співпраці, що фінансуються державою (наприклад, інтелектуальні центри та кластери), повинні ґрунтуватися на спільному баченні підприємців щодо планування та здійснення заходів з розвитку та маркетингу (включаючи міжнародний маркетинг), і, отже, теми формулюються в співпраці з партнерами з ділових та академічних секторів.

2. Розвиток політики щодо попиту.

З метою створення ринку інноваційних продуктів та послуг ми збільшимо потенціал та готовність держави діяти як клієнт для інноваційних рішень (наприклад, через інноваційні державні закупівлі). Ми розглядаємо державу, як активного інноваційного партнера для підприємців та як клієнта для інноваційних рішень, сприяючи розвитку та закупівлі інноваційних рішень і реалізації демонстраційних проектів. Таким чином, ми стимулюємо інноваційну діяльність, підвищуючи, як появу нових компаній, так і партнерські відносини з іноземними підприємствами.

3. Сприяння започаткуванню підприємництва.

Незважаючи на те, що активна підприємницька політика останнього десятиліття в основному зосереджена на модернізації традиційних галузей економіки Естонії, розвиток існуючих підприємств окупається лише певним чином. Важливо скористатися існуючими компетентними перевагами та перейти до більш прибуткових секторів шляхом стимулювання нових компаній. З цією метою ми сприяємо структурним змінам на підприємствах, підтримуючи створення та розвиток нових інноваційних компаній у пріоритетних галузях зростання.

Ми надамо новий імпульс для програми "Start-up Estonia", зосереджуючись на трьох напрямах діяльності:

  • ми підтримуємо розподіл навчальних модулів щодо початкового підприємництва, створення міждисциплінарних команд та відділеннь;
  • ми сприяємо швидкому завершенню прототипів та швидкому впровадженню мінімального продукту на ринок. Ми надаємо допоміжні послуги, необхідні для завершення тестових виробів, та широке розповсюдження фінансування, крім прискорення розвитку внутрішнього інвестиційного ринку;
  • ми підтримуємо включення та розвиток управлінських компетенцій у нових підприємствах та системах підтримки. Ми також допомагаємо набирати менеджерів з міжнародним досвідом, покращувати лідерські навички амбітних підприємців та підвищити якість тренінгів.

Окрім інструментів цієї стратегії, ми сприяємо розвитку галузей економічного зростання, використовуючи насамперед інструменти досліджень та розробки політики Міністерства освіти та досліджень (національні програми досліджень та розробок у галузі інтелектуальної спеціалізації, спеціальні стипендії, програма інституційного розвитку, підтримка розумної спеціалізації для науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів), а також залучення інших партнерів з державного, приватного та некомерційного секторів. Пріоритетний розвиток національних напрямків розвитку також підтримується заходами, визначеними в стратегії регіонального розвитку, визначаючи регіони зростання з великим потенціалом зростання та пріоритетним розвитком цих територій.