“Darum reiche mir nun, bis oben an von des Rheines

Warmen Bergen mit Wein reiche den Becher gefüllt!

Daß ich den Göttern zuerst und Angedenken der Helden

Trinke, der Schiffer, und dann eures, ihr Trautesten! auch”

“Der Wanderer” Johann Hölderlin

“Отже, дай мені зараз, о Рейне,

З теплих гір твоїх, повний келих вина!

Щоби я за Богів та Героїв випив спочатку,

І потім Кохані, за Вас!”

“Мандрівник” Йоганн Гельдерлін

Фото: “Українська мить”

Ми працюємо заради них
Довідник

Фото: "Pyxabay"

Національна інноваційна політика Чехії 2016-2020 для підприємців

Андрій Бакота Jan. 6, 2018

У лютому 2016 р. уряд затвердив Національну політику досліджень, розвитку та інновацій Чеської Республіки 2016-2020 рр. Ключові галузі визначені як біотехнологія та нанотехнології, цифрова економіка, автомобільна та авіаційна промисловість та залізничні перевезення, а також традиційні сектори, такі як машинобудування, електроніка, сталь, лиття та енергетика. Останнім часом увага також була зосереджена на культурних та креативних індустріях.

Особливе місце в програмі займає впровадження інновацій в підприємництві. Окреслені головні проблеми:

  • Хоча витрати на НДДКР вітчизняних підприємств зростають, вони все ще відносно низькі.
  • Сегмент науково-технічної орієнтації малих і середніх підприємств недостатньо розроблений.
  • Недостатньо ефективні внутрішні бізнес-процеси перешкоджають динамічному розвитку інноваційних підприємств.
  • Наявність кваліфікованої робочої сили для розробки діяльності НДДКР на підприємствах зменшується.

Розвиток ділової активності в галузі НДДКР сприятиме покращенню здатності підприємств поглинути результати досліджень, проведених дослідницькими організаціями.

Планується заохочувати залучення малих та середніх підприємства в міжнародних науково-дослідних програмах та інших міжнародних заходах з розвитку НДДКР ("Горизонт 2020" програма, ініціатива Eureka, Європейська Технологічна Платформа тощо). Малі та середні підприємства будуть використовувати наявність іноземних та багатонаціональних компаній, що працюють у сфері НДДКР, та залучають МСП для роботи в цій сфері, і будуть підтримуватися урядом Чеської Республіки.

Окрім здійснення ефективного використання різних форм фінансових інструментів, у тому числі гарантій, пільгових кредитів тощо, при розробці інноваційної діяльності на МСП, уряд розглядає можливість започаткування програми, що включає правове регулювання докомерційних закупівель (Pre-Commercial Procurement), що стимулюватиме попит на державні інноваційні рішення.

Для поліпшення середовища для розвитку інноваційних підприємств акцент буде зроблений на розробці цільових експертних послуг бізнес-прискорювачів. Ці послуги також сприятимуть впровадженню сучасних цифрових технологій та вдосконаленню внутрішніх процесів на підприємствах, що підвищить ефективність інноваційної діяльності.

Для забезпечення якісних кадрових ресурсів для інновацій уряд планує заохочувати університети до адаптації або створення навчальних програм, в тому числі просування безперервної освіти, що здійснить своєчасне надання експертів необхідної кваліфікації. Крім того розроблять інструменти, що підтримують горизонтальну мобільність між державними та приватними секторами застосування технологій, що буде сприяти співпраці між студентами у їхньому останньому році, випускниками та вченими, а також інноваційними підприємствами.